ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะ

ปี

เรื่อง

เสนอราคาซื้อเรือขับเคลื่อนผิวน้ำด้วยกำลังลม(แอร์โบ๊ท) จำนวน 2 ลำ
วันที่ 27 เมษายน 2021
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2564
เสนอราคา ซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Mud Motor จำนวน 2 ลำ
วันที่ 26 เมษายน 2021
สถานะ : ยกเลิก
ปี 2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
วันที่ 20 เมษายน 2021
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2564
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 922 ตัว
วันที่ 7 เมษายน 2021
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 40 เครื่อง
วันที่ 30 เมษายน 2020
สถานะ : ประกาศ
ปี 2563
ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 45 ตัว
วันที่ 30 เมษายน 2020
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
วันที่ 30 เมษายน 2020
สถานะ : ยกเลิก
ปี 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง
วันที่ 17 มีนาคม 2020
สถานะ : ประกาศ
ปี 2563
ประกาศผู้ชนะ ซื้อเรือตรวจการณ์ความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยใบพัดลม (Air Boat)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2021
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2564