ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

2022 มิถุนายน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st มิถุนายน
No Events
Events for 2nd มิถุนายน
No Events
Events for 3rd มิถุนายน
No Events
Events for 4th มิถุนายน
No Events
Events for 5th มิถุนายน
No Events
Events for 6th มิถุนายน
No Events
Events for 7th มิถุนายน
No Events
Events for 8th มิถุนายน
No Events
Events for 9th มิถุนายน
No Events
Events for 10th มิถุนายน
No Events
Events for 11th มิถุนายน
No Events
Events for 12th มิถุนายน
No Events
Events for 13th มิถุนายน
No Events
Events for 14th มิถุนายน
No Events
Events for 15th มิถุนายน
No Events
Events for 16th มิถุนายน
No Events
Events for 17th มิถุนายน
No Events
Events for 18th มิถุนายน
No Events
Events for 19th มิถุนายน
No Events
Events for 20th มิถุนายน
No Events
Events for 21st มิถุนายน
No Events
Events for 22nd มิถุนายน
No Events
Events for 23rd มิถุนายน
No Events
Events for 24th มิถุนายน
No Events
Events for 25th มิถุนายน
No Events
Events for 26th มิถุนายน
No Events
Events for 27th มิถุนายน
No Events
Events for 28th มิถุนายน
No Events
Events for 29th มิถุนายน
No Events
Events for 30th มิถุนายน
No Events

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการ / ส่วนปฏิบัติการ

คณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบ จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางทะเลโดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบระบบในการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ​
คณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบ จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางทะเลโดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบระบบในการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ​
คณะทำงานจัดทำแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ข่าวกรอง การปฏิบัติการด้านการข่าวสาร โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๔ ​
คณะทำงานจัดทำแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ข่าวกรอง การปฏิบัติการด้านการข่าวสาร โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๔ ​
คณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำระเบียบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๔ ​
คณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำระเบียบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๔ ​
สำนักนโยบายและแผน โดย กสท.สนผ.ศรชล. จัดการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยมี พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด เป็นปนะธาน
สำนักนโยบายและแผน โดย กสท.สนผ.ศรชล. จัดการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยมี พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด เป็นปนะธาน
เมื่อ 20 พ.ค.64 เวลา 1300- 1600 พล.ร.ต. ธวัชชัย ม่วงคำ ผอ.สนผ.ศรชล.  เป็นประธาน การประชุม แผนงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์บนเรือในทะเลของระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. ( c2 )ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 1 ศรชลชั้น 1 อาคาร ศพด.อร พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ
เมื่อ 20 พ.ค.64 เวลา 1300- 1600 พล.ร.ต. ธวัชชัย ม่วงคำ ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นประธาน การประชุม แผนงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์บนเรือในทะเลของระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. ( c2 )ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 1 ศรชลชั้น 1 อาคาร ศพด.อร พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ

ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ ศรชล. ภาค

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล. เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน สปก.๒ ศรชล. ในฐานะกรรมการอำนวยการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯทำการประเมินการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค๑ โดยมีเรือจากหน่วยงานต่างๆใน ศรชล. เข้าร่วมฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเรือในการประสานปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล. เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน สปก.๒ ศรชล. ในฐานะกรรมการอำนวยการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯทำการประเมินการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค๑ โดยมีเรือจากหน่วยงานต่างๆใน ศรชล. เข้าร่วมฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเรือในการประสานปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นายปิยะโชค สินอนันต์ รองผอ.สปก.3 ศรชล. เข้ำร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางทะเล ในวันที่22 มิ.ย. 64 ณ ห้องติดตามสถานการณ์ 2 อาคารชั้น 1 ศปก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ท. เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธาน
นายปิยะโชค สินอนันต์ รองผอ.สปก.3 ศรชล. เข้ำร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางทะเล ในวันที่22 มิ.ย. 64 ณ ห้องติดตามสถานการณ์ 2 อาคารชั้น 1 ศปก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ท. เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธาน
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ๒๙ มี.ค – ๒ เม.ย.๖๔
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ๒๙ มี.ค – ๒ เม.ย.๖๔
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ มี.ค.๖๔
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ มี.ค.๖๔

ศรชล. จังหวัด / ศูนย์ควมคุมความมั่นคงท่าเรือ

ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือลูกเรือประมง มีอาการแน่นหน้าอก ห่างเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต 6 ไมล์ทะเล !!
ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือลูกเรือประมง มีอาการแน่นหน้าอก ห่างเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต 6 ไมล์ทะเล !!
เกร็ดความรู้สู้ COVID – 19
เกร็ดความรู้สู้ COVID - 19
### ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับลูกเรือประมง ###
### ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 ให้กับลูกเรือประมง ###
ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19
ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19
ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19
ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง